Rules & Judge

Agrithon

Rules & Judgement

Applicants (ผู้เข้าร่วม)

เปิดโอกาสให้แก่ ผู้ประกอบการ สถาบัน องค์กร นิสิต นักศึกษา และ บุคคลทั่วไป ที่สนใจด้านการพัฒนาการเกษตร สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ทุกคน

Methodology (รูปแบบการแข่งขัน)

ผู้เข้าร่วมการแข่งขันสมัครเข้ามา พร้อมกรอกใบสมัครผ่านระบบ ให้ครบถ้วนเพื่อคณะทำงานคัดเลือก ของ Agrithon จะเป็นผู้พิจารณาจากหลักเกณฑ์ต่างๆ และความ สามารถในการแข่งขัน รวมถึงปัจจัยในเรื่องความแปลกใหม่ และการซ้ำซ้อนของผลงานที่มีอยู่แล้วในตลาด เพื่อให้การแข่งขัน ไม่กระทบต่อสิทธิทางปัญญา โดยความรับผิดชอบการละเมิดในสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร รวมถึงลิขสิทธิ์ จะตกเป็นของผู้นำผลงานเข้าแข่งขันแต่เพียงผู้เดียว

Judgement (การตัดสิน)

การตัดสินจะถูกพิจารณาโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา เช่น นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี นักวิชาการด้านนวัตกรรม นักบริหารผู้ เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ นักการตลาด เป็นต้น โดยใน ชีรีส์ที่ 1 ประจำปี 2024 นี้ ตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานความร่วมมือใน MOU จากงานฟาร์ม เอ็กซ์โป

Benefit (ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับ)

รางวัลชนะเลิศ 100,000 บาท, รางวัลรองอันดับหนึ่ง 30,000 บาท ,รางวัลที่ 3 20,000 บาท, รางวัลที่ 4-10 5,000 บาท, บูธ ในงาน FarmExpo มูลค่า 49,000 บาท, High Value – Business Opportunity, Accelerator Opportunity จาก สำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตร

Agrithon

Applications

100 Applicants

การสมัคร ผู้ส่งสินค้าและนวัตกรรมเข้าแข่งขันจะต้องกรอกข้อมูลการสมัครผ่าน เว็บ agrithon.com เท่านั้น และกรอกข้อมูล ตามหมวดที่ส่งแข่งขัน พร้อมส่งเอกสารให้ครบถ้วน ใบสมัครของท่านถึงจะเข้าระบบเพื่อให้คณะอนุกรรมการ เป็นผู้พิจารณาในรอบคัดกรอง เพื่อผ่านเข้าสู่รอบ 100 นวัตกรรม และผลงานของท่านจะถูกประกาศในเว็บไซต์

20-50 Selected

คณะกรรมการจะคัดเลือกรอบที่ 1 เพื่อหาผู้เข้ารอบ 50 สินค้านวัตกรรมและผู้เข้ารอบจะมีโอกาส (คณะกรรมการจะเป็นผู้เห็นชอบในการให้นำเสนอในรายการทางทีวี)​ โดยนำสินค้านวัตกรรมออกสู่รายการ AGRITHON by ARDA ในรายการ Farm Expo TV ทางช่อง GMM 25

10 FINAL

คณะกรรมการจะคัดเลือกรอบที่ 2 เพื่อหาผู้เข้ารอบ 10 สินค้านวัตกรรม พร้อมทั้งเปิด ให้โหวดออนไลน์ (Public Vote) ทาง www.agrithon.com โดยถ่วงนํ้าหนักจาก กรรมการ 80% และสาธารณะ 20% เพื่อหาผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ 5 คนสุดท้ายเพื่อไป ทำการนำเสนอต้อคณะกรรมการ และนักลงทุนในงาน Farm Expo เพื่อหาผู้ชนะเลิศ

5 WINNER

ผู้เข้ารอบสุดท้าย นำเสนอสินค้า และนวัตกรรมต่อคณะกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อการ แข่งขันหาผู้ชนะเลิศ เพื่อรับรางวัล บนเวทีงานงาน Farm Expo